-

Tasavvuf anlayışının humanist idealleri, abhaz halkının Abhazya’da bir ulus olarak islamı kabulünde tarihi bir rol oynamıştır. Büyük Osmanlı halifeliğinin ve Kuzey Kafkasya’nın Sufi şeyhleri - inananların gönlünü kazanmak için insanlar arasında yüce erdemlerin taşıyıcı mensubları olarak Abhaz halkkının trajik olaylardan sonra dünya’nın dört bir yanına dağılan % 90’lık bir kesiminin gönüllerini kazanmayı başardılar- Bunlar, son peygamber Hz. Muhammed’in (SAV) izinden gitmektedirler.

Ve bugün ben, Allah’ın izniyle Abhazya Cumhuriyeti Kültür ve Eğitim Merkezi olan "İslamın Altın Oranı" ve Bilgi-Eğitim Portalı “ABHAZYA’DA İSLAM” gibi kurumları kontrol ederek, bu kurumlar yoluyla Abhazya Cumhuriyetinde aydınlanmış Tasavvuf fikrini yaygınlaştırmak adına eğitim faaliyetleri yürütmekteyim. Böylece Osmanlı hilafeti ile kardeş Kuzey Kafkasya'nın tasavvuf şeyhleri tarafından yetiştirilen meşhur muridlerin Abhaz halkına bıraktıkları büyük miras da yeniden canlandırılmaktadır!

Bizler Yüce Allah’ın sonsuz lütuflarına ve en önemlisi de Ehli-i sünnet vel cemaat ve sufi olmamızı bahşetmesine hamdetmekteyiz, zira bu gün milyarı bulan müslümanlar arasında %91’lik bir çoğunluğa sahip durumdayız. Sünniler ve Sufiler yüzyıllarca hüküm sürdüler ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm padişahları 500 yıl boyunca dini menfaatleri her türlü tehlikeye karşı koruma altına alan birer sufi ve sünni idiler! 

Yüce Yaratıcı'dan, çok uluslu Abhazya halkını, tarihsel olarak kendisine tamamen yabancı olan bu tür ideolojik etkilerden ve yıkıcı mezheplerden korumasını diliyorum.

- , - . - , 90% , - , - - ( ).

, , , - - « » - - , , , - !

, , , - - « '» - 91% - . , - , , 500 , -!

, - .